P.U.P.H „ELSTER” inż. Leszek Żybura

Siedziba firmy
54-044 Wrocław
ul. Lazurowa 25
tel. mobile +48 601 72 11 73

Biuro firmy
54-401 Wrocław
ul. Estońska 1A
tel. +48 601 72 11 73

NIP 894-004-06-14

Nr rachunku bankowego
ING BANK ŚLĄSKI S.A O/Wrocław
nr rach. 61 1050 1575 1000 0022 0114 2144

e-mail: elster.wroc@gmail.com


Formularz kontaktowy